ترک امر به معروف و نهی از منکر از گناهان کبیره است و در روایات معصومین (علیهم السلام) تعبیرات تکان دهنده‌ای درباره تارکان آن به کار رفته است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:   ۱. خیانت به برادر دینی: از نظر اسلام، تمام مؤمنان و مسلمانان برادر یکدیگراند و وظیفه برادری اقتضا می‌کند […]