مروری بر حکومت عباسیان تاریخچه مختصری از حکومت عباسیان دولت عباسیان با حکومتی بیش از پانصد سال بر سرزمین‌های اسلامی، طولانی‌ترین فرمان‌روایی بر مسلمانان را در طول تاریخ داشته است. خلافت عباسی در سال ۱۳ن۲هجری قمری، با ابوالعباس سفاح آغاز شد و تا سال ۶۵۶ هجری قمری به دست مغولان سقوط کرد. حکومت عباسیان چهار […]

پس از مرگ هارون در 193 ه.ق ، پسرش محمد، ملقب به امین، بر تخت نشست. پنج سال حکومت او به جنگ با برادرش عبدالله، ملقب به مأمون گذشت. مأمون، امین را شکست داد و 20 سال (198ـ 218 ه) حکومت کرد. تاریخ، مأمون را دانشمندی معتزلی مشرب معرفی کرده است. او را افزون بر […]