تعریف معجزه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

الف)خواجه نصیرالدین طوسی:او در تعریف معجزه می گوید:هو ثبوت ما لیس بمعتاد او هو نفی ما هود بمعتاد، مع خرق العاده و مطابقه الدعوی؛ معجزه، محقق نمودن و عملی کردن چیزی است که تحقق آن، امر عادی نیست و یا سلب و نفی چیزی می باشد که عادی بوده است، در معجزه لازم است تا […]