آئین ازدواج در وحی قرآنی احمد بن فارس از دانشمندان لغت است می گوید کلمه ی «زوج» دلالت می کند بر تقارن چیزی با چیزی «زوج أصلٌ یَدُلُّ علی مقارَئِه شیئی لِشیئی» البته این تقارن و جفت بودن گاهی بین دو چیز است که مثل یکدیگرند و گاهی بین دو شیئی است که با هم […]

درباره اهمیت ازدواج در اسلام تا دلتان بخواهد آیه و روایت وجود دارد. خدا در آیه 21 سوره روم ازدواج را یکی از نشانه های خودش می داند و می فرماید:« یکی از نشانه های خدا این است که از خود شما برایتان همسرانی آفریده تا با آنها آرام گیرید و میان شما دوستی و […]

واژه همسر آزاري که در اذهان عموم به عنوان خشونت شوهر عليه زن بکار مي رود، در تمام اعصار و جوامع وجود داشته است و با نهايت تأسف در جوامع امروز نيز عليرغم فضاي به ظاهر طرفدار حقوق زنان رو به افزايش است. آمار 43 درصدي زنان کتک خورده آلماني به دست شوهرشان گوياي وجود […]

مهر، نفقه و عقد
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

  مهر و نفقه از ديدگاه اسلام و پاسخ به ايرادات مهر و نفقه (1) يکي از سنن بسيار کهن در روابط خانوادگي بشري اين است که مرد هنگام ازدواج براي زن «مهر» قائل مي شده است؛ چيزي از مال خود به زن يا پدر زن خويش مي پرداخته است، و بعلاوه در تمام مدت […]

موانع ازدواج
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

ازدواجي که براساس «لتسکنوا اليها» بايد مايه آرامش و شکوفائي جامعه شود، با رواج موانع زيادي سر راه خود، توسط خود مردم مواجه شده است که از جمله آنها رسوم موهوم و خرافي و سنگين کردن مهريه ها و جهيزيه ها و ديگر هزينه هاي ازدواج و توقعات بي جا و همچنين آرزوهاي بي جا […]

  ازدواج پيوند طبيعت با همه سادگي و عينيت آن و فرهنگ با همه پيچيدگي و ذهنيتش مي باشد. ازدواج زن و مرد، منشاء تشکيل خانواده به عنوان کوچکترين واحد اجتماعي است و در واقع يکي از پيچيده ترين روابط اجتماعي ميان دو جنس مخالف در جهان طبيعت مي باشد که داراي ابعاد و پيامدهاي […]

ازدواج، نفقه و تمکين
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

تأمين هزينه و معاش خانواده از مهمترين حقوق و تکاليف مالي زوجين در حقوق ايران است. برخي از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره مي باشد، اما در حال حاضر برخي از علما اين نظر را دارند که انفاق از قواعد تکميلي است که طرفين عقد مي توانند نسبت به ميزان […]

معناي لغوي و اصطلاحي تدليس تدليس، باب تفعيل و از ماده «دَلَسْ» و «دَلْسْ» به معناي ظلمت و تاريکي، نيرنگ و عيب پوشي است و مُدَلّس کسي است که با اقداماتي، واقع را از نظرها مي پوشاند، آن چنانکه تاريکي، چشم را از ديدن مانع مي شود. (دهخدا،1373 : ج4؛ الطريحي، 1362 : ص71، ج4 […]

  مقدمه خانواده «يک واحد اجتماعى است که بر اثر ازدواج يک زن و يک مرد پديد آمده و وجود فرزندان آن را تکميل مى کند.» نهاد خانواده به عنوان عنصر جدانشدنى اجتماع، با آغاز زندگى اجتماعى انسان ها به وجود آمده و در وراى تاريخى پر پيچ و خم، مظاهر و اشکال متفاوتى را […]

قسمت اول – ماهيت مهر و اقسام آن الف) ماهيت مهر: در عقد نکاح دائم به جهت وابستگى با احساسات و عواطف و روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبه فرعى و تبعى است. اين ويژگى عقد نکاح هم در قانون و هم در فقه اماميه که الهام بخش نويسندگان قانون مدنى بوده است، به چشم […]