صفحه بایگانی دسته

ازدواج

ازدواج

موانع ازدواج

ازدواجي که براساس «لتسکنوا اليها» بايد مايه آرامش و شکوفائي جامعه شود، با رواج موانع زيادي سر راه خود،…

ازدواج، نفقه و تمکین

تأمين هزينه و معاش خانواده از مهمترين حقوق و تکاليف مالي زوجين در حقوق ايران است. برخي از علما نسبت به حکم نفقه…

خواستگاری و نامزدی

من سخن خود را درباره چهل ماده پيشنهادى از همان نقطه آغاز مى کنم که دراين پيشنهادها آغاز شده است. در اين پيشنهادها…

غریزه جنسی و ازدواج

يکى ديگر از مجارى لذت انسان، علاقه به همسر و ارضاء غريزه جنسى است. اصل وجود اين ميل نيز همانند ميلها و کششهاى…

سن ازدواج دختران

مدتى است سن 9 سال براى بلوغ دختر و واداشتن او به تکاليف اجتماعى در اين سن و به طور خاص، سن ازدواج در 9 سالگى…