راه کارهاى ایجاد آرامش روان در زندگى فردى از منظر روایاتانسان هر لحظه به خداى متعال و عنایت او احتیاج دارد و اگر عنایت الهى لحظه اى از انسان قطع شود، نابود و هلاک مى گردد. دل انسان تنها با یاد و ذکر خدا مأنوس و آرام است و قلب انسانى با ذکر و نام […]

پژوهش هاي علمي بين المللي ثابت کرده است که ذکر هر يک از حروف کلمه «الله» تأثير بسزايي در شادي و آرامش روحي و رواني دارد و حتي سبب تنظيم کار دستگاههاي تنفسي مي شود.ذکر کلمه «الله» و تکرار اين کلمه باعث تنظيم دقيق ضربان قلب مي شود. و به آرامش روحي و رواني کمک […]

پژوهش هاي علمي بين المللي ثابت کرده است که ذکر هر يک از حروف کلمه «الله» تأثير بسزايي در شادي و آرامش روحي و رواني دارد و حتي سبب تنظيم کار دستگاههاي تنفسي مي شود.ذکر کلمه «الله» و تکرار اين کلمه باعث تنظيم دقيق ضربان قلب مي شود. و به آرامش روحي و رواني کمک […]

آموزه هاى اسلام در مورد رفتارهاي اعضاى خانواده، توصيه هاى به ظاهر جزئى دارد كه در بهبود چگونگى روابط اعضا و كارايى بيشتر آنان اثرگذار است. بخشى از اين توصيه هاى رفتارى به روابط اعضاى خانواده، كلامى يا غيركلامى، مربوط مى شود و بخشى ديگر مربوط به محيط خانه، اداره ي خانواده و عبادات در […]

آموزه هاى اسلام در مورد رفتارهاي اعضاى خانواده، توصيه هاى به ظاهر جزئى دارد كه در بهبود چگونگى روابط اعضا و كارايى بيشتر آنان اثرگذار است. بخشى از اين توصيه هاى رفتارى به روابط اعضاى خانواده، كلامى يا غيركلامى، مربوط مى شود و بخشى ديگر مربوط به محيط خانه، اداره ي خانواده و عبادات در […]

اشارهدر دنياي پر اضطراب امروز ، آرامش و راحتي خيال نعمتي است که بسياري آرزوي آن را دارند اما براي رسيدن به آن تنها آرزو کافي نيست ، بلکه بايد قدم پيش نهاد و کاري کرد . آنچه در پي مي آيد برخي تکنيکهاي روان شناختي است . که ضمن کمک به رفع تشويش و […]

اشارهدر دنياي پر اضطراب امروز ، آرامش و راحتي خيال نعمتي است که بسياري آرزوي آن را دارند اما براي رسيدن به آن تنها آرزو کافي نيست ، بلکه بايد قدم پيش نهاد و کاري کرد . آنچه در پي مي آيد برخي تکنيکهاي روان شناختي است . که ضمن کمک به رفع تشويش و […]

چرایی نظر اسلام درباره خانواده اسلام مجموعه احکام، اعتقادات واخلاقیاتی است که از جانب پروردگار عالم به عنوان آخرین وکاملترین ادیان برای بشریت تشریع شده است .اسلام مانند مسیحیت یا ادیان دیگر نیست که تاریخ مصرف آن گذشته باشد و انسانها برای تداوم وثبات زندگی خود بخواهند به عقل خود رجوع کنند گرچه عقل بشری […]