صفحه بایگانی دسته

ازدواج

ازدواج

قرآن و ازدواج موقت

"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة..."گویا ضمیر در کلمه (به) به چیزی بر می‏گردد که از جمله "و احل لکم…

قرآن و ازدواج موقت

"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة..."گویا ضمیر در کلمه (به) به چیزی بر می‏گردد که از جمله "و احل لکم…

ازدواج موقت(۱)

من بر خلاف بسيارى از افراد،از تشكيكات و ايجاد شبهه‏هايى كه در مسايل اسلامى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى…

ازدواج موقت(۱)

من بر خلاف بسيارى از افراد،از تشكيكات و ايجاد شبهه‏هايى كه در مسايل اسلامى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى…

ازدواج موقت(۲)

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت 5. نكاح منقطع از نظر اينكه دوام ندارد، آشيانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا به…

ازدواج موقت(۲)

سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت 5. نكاح منقطع از نظر اينكه دوام ندارد، آشيانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا به…