تعاليم اسلام، قوانين اقتصادي ويژه اى براي خانواده دارد كه نه تنها نظام اقتصادي خانواده را اداره و تنظيم مى كند، بلكه در سلامت روانى، تعادل و تعالى خانواده و اعضاي آن نقش مؤثرى دارد. در اين قسمت، با بررسى سه امر اقتصادى مهم در خانواده از ديدگاه اسلام، يعنى مهريه، نفقه و ارث، تأثيرهاى […]

تعاليم اسلام، قوانين اقتصادي ويژه اى براي خانواده دارد كه نه تنها نظام اقتصادي خانواده را اداره و تنظيم مى كند، بلكه در سلامت روانى، تعادل و تعالى خانواده و اعضاي آن نقش مؤثرى دارد. در اين قسمت، با بررسى سه امر اقتصادى مهم در خانواده از ديدگاه اسلام، يعنى مهريه، نفقه و ارث، تأثيرهاى […]

بعضي از عوامل معنوي که در افزايش روزي انسان مؤثربوده و در روايت به آنها اشاره شده به شرح زير مي باشد: 1)عوامل اخلاقي نيت پاک داشتنخلق نيکوآزار ندادن ديگرانبخشندگيلطف ورزيدنمداراکردنمهر و محبت و مدارا در خانوادهگفتار نيکتقوا و پارساييدعاکردن براي افزايش روزيشکر نعمت ها را به جا آوردن با دل و جانميانه وريخشنود بودن […]

با فراگير شدن پديده مدگرايي، بررسي جنبه‌هاي مختلف اين موضوع، به منظور كنترل و اصلاح بعضي از كاستي‌هاي اين پديده، ضروري به نظر مي‌رسد. مدگرايي كه همراه با رشد نظام سرمايه‌داري و مدرنيزه شدن گسترش يافته و همه‌گير شده است، به مقوله لباس و پوشاك و آرايش مو محدود نبوده و به تزيينات و لوازم […]

در گذشته از زنان انتظار می‌رفت کدبانوی خانه باشند و از مردان چرخاندن تامین هزینه‌های خانه؛ اما شرایط اقتصادی، رقابت‌های شدید تحصیلی و کمبود فرصت‌های شغلی در جامعه امروزی دیدگاه مردم و عرف را تغییر داده ‌‌است. والدین تاکید دارند فرزندانشان تا بالاترین مقاطع ادامه تحصیل دهند اما معمولا مردان جوان ترجیح می‌دهند به جای […]