توافق کامل اخلاقي بين دو نفر محال است. اين امر آنقدر روشن و آشکار است که بعضي از فلاسفه گفته اند: «هر شخص منحصر به خود است. يعني، از نظر ماهيت با ديگري تفاوت دارد». به عبارت علمي گفته مي شود: انسان نوع منحصر به فرد است. يعني هويت و ماهيت هر انساني با انسان […]

ایثار، بهشت زندگی!
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

همه می‌گویند وقتی انسان ازدواج کرد، باید توجه داشته باشد که دیگر تنها نیست؛ دیگر او نمی‌تواند فقط به خودش فکر کند و فقط خودش را ببیند. او که در ازدواج تعهد می‌کند با کسی دیگر و در کنار کسی دیگر زندگی کند، پس این شخص دیگر هم در زندگی او سهیم است و باید […]

شیرینی گذشت و ایثار
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعلمون خبیرا.و اگر زنی، از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند (و زن و مرد، […]