خانواده و تجمل گرايى
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

((تنوع خواهى)) غير از ((تجمل گرايى)) است. انسان تغيير, دگرگونى و جابه جايى اشيا اطراف خود را دوست دارد و بدين منظور در حد معقول و اعتدال از وسايل و ابزار مادى بهره مى گيرد و روزنه اى جديد در زندگى مادى خود مى گشايد.آدمى براى ادامه زندگى از تامين يك سلسله نيازمندیها از قبيل […]

ان ربک يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر انه کان بعباده خبيرا بصيرا. (اسراء:30) به درستي که پروردگارت گشاده مي گرداند روزي را براي آن که مي خواهد و تنگ مي گرداند؛ به درستي که او به بندگانش آگاه و بيناست.از اين آيه بر مي آيد که خداوند بزرگ بر اثر زمينه سازي بندگانش، زندگي […]

مقدمهدیروز به برکت تحمّل سختی‌های دلسوختگان ارزش‌ها، کمتر از سه قرن آقای عالم شدیم و برای حمل کلید کتاب خانه‌هایمان شترها را به اختیار می‌گرفتیم وامروز برای استفاده از کالاهای لوکس مسابقه‌ی دوی ماراتن گذاشته و در مسابقه پیامکی عدد مورد نظر خودرا به ناکجا آباد ارسال می‌کنیم.به نظر می‌آید معنای هاع به حریص نزدیک‌تر […]