قال علی(علیه السلام): زنان در نزد شما امانت الهی هستند پس به آنان زیان نرسانید و آنها را تنها نگذارید.(1)امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: خدا رحمت کند بنده ای را که رابطه ی بین خود و زنش را نیکو کرده است.(2)همه ی ما به این موضوع واقفیم که مردان و زنان از لحاظ جسمی و […]

قال علی(علیه السلام): زنان در نزد شما امانت الهی هستند پس به آنان زیان نرسانید و آنها را تنها نگذارید.(1)امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: خدا رحمت کند بنده ای را که رابطه ی بین خود و زنش را نیکو کرده است.(2)همه ی ما به این موضوع واقفیم که مردان و زنان از لحاظ جسمی و […]

تفاوت های ارتباطی بین زن و مرد اغلب انسان شناسان معتقدند كه پنج تفاوت اصلی ارتباطی میان زنان و مردان وجود دارد كه به طور خلاصه به شرح زیر است : دلگرم كردنغالباً زنان برای دلگرم كردن همسران خود از كلمات احساسی استفاده می كنند. یك مرد ممكن است این گونه علائم را به عنوان […]

تفاوت های ارتباطی بین زن و مرد اغلب انسان شناسان معتقدند كه پنج تفاوت اصلی ارتباطی میان زنان و مردان وجود دارد كه به طور خلاصه به شرح زیر است : دلگرم كردنغالباً زنان برای دلگرم كردن همسران خود از كلمات احساسی استفاده می كنند. یك مرد ممكن است این گونه علائم را به عنوان […]

نقش های متفاوت مرددر قسمت قبل مطالبی در مورد تفاوت های مردان و زنان مطرح شد اینك در ادامه می خوانیم …زن و مرد دارای دو روحیه ی پنهان هستند. در وجود زن ها ، هم روحیه ی زنانه وجود دارد و هم روحیه ی مردانه و در مردان نیز هم روحیه ی مردانه وجود […]

نقش های متفاوت مرددر قسمت قبل مطالبی در مورد تفاوت های مردان و زنان مطرح شد اینك در ادامه می خوانیم …زن و مرد دارای دو روحیه ی پنهان هستند. در وجود زن ها ، هم روحیه ی زنانه وجود دارد و هم روحیه ی مردانه و در مردان نیز هم روحیه ی مردانه وجود […]

نقش های متفاوت زندر قسمت قبل به نقش های متفاوت مردان پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم…زنان : احساس خستگی مفرط و یك نواختی در زندگی و همین طور بروز مشكلات متعدد در زندگی ، تمایل به صحبت كردن كه از خصوصیات زن هاست را كم می كند و رفته رفته آنان توان حل […]

نقش های متفاوت زندر قسمت قبل به نقش های متفاوت مردان پرداختیم . اینك در ادامه می خوانیم…زنان : احساس خستگی مفرط و یك نواختی در زندگی و همین طور بروز مشكلات متعدد در زندگی ، تمایل به صحبت كردن كه از خصوصیات زن هاست را كم می كند و رفته رفته آنان توان حل […]

1-لزوم دانستن آیین همسرداری برای تصدی هر مقام و انجام هرکاری، تخصص و آمادگی یک شرط اساسی محسوب می شود و کسی که اطلاعات کافی و آمادگی قبلی نداشته باشد، نمی تواند کاری را خوب انجام دهد. گاهی جهالت و نادانی زن و شوهر موجب اختلاف و کشمکش آنها می شود و مهمترین عامل ناسازگاری، […]

تفاوت زن و مرد
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

آهنربایی از جنس محبت هن لباس لکم و انتم لباس لهن… آنها لباس شما هستند؛ و شما لباس آنها…بقره، 187زن و مرد لباس و تن پوش یکدیگرند، هیچ رابطه ای در دنیا، نزدیکتر، با اهمیت تر از رابطه زن و شوهر وجود ندارد.خانواده شاد و بانشاط، ص 181یک نوع عدم تجانس، به مقتضای آفرینش، میان […]