دعا در ماني [قسمت اول]
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

دعا در ماني « شاد كردن قلبى با يك عمل، بهتر از هزاران سر است كه به نيايش خم شده باشد! »« گاندى »بديهى است، آنچه در نهايت رنج و تألم انسان را تسلى و آرامش مى‏دهد، گفتگو با آن قدرت مطلق مهربان است و اين يكى ديگر از مزاياى رنج است، هرچند كه انسان […]

دعا در ماني [قسمت اول]
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

دعا در ماني « شاد كردن قلبى با يك عمل، بهتر از هزاران سر است كه به نيايش خم شده باشد! »« گاندى »بديهى است، آنچه در نهايت رنج و تألم انسان را تسلى و آرامش مى‏دهد، گفتگو با آن قدرت مطلق مهربان است و اين يكى ديگر از مزاياى رنج است، هرچند كه انسان […]

دعا در ماني [قسمت دوم]
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

نيايش، گفتگوى لطيفى است با حضرت دوست و خواندن اوست به زيباترين و سبزترين واژگانى كه او دوست دارد.اما، خواندن خداوند با كلماتى كه او دوست دارد يعنى چه؟توجه فرماييد! اگر من و شما كه از مدت‏ها قبل با هم خلوتى داشتيم و دلمشغولى عزيزى براى هم بوديم، يك كلمه بصورت رمز بين ما باشد […]

دعا در ماني [قسمت دوم]
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

نيايش، گفتگوى لطيفى است با حضرت دوست و خواندن اوست به زيباترين و سبزترين واژگانى كه او دوست دارد.اما، خواندن خداوند با كلماتى كه او دوست دارد يعنى چه؟توجه فرماييد! اگر من و شما كه از مدت‏ها قبل با هم خلوتى داشتيم و دلمشغولى عزيزى براى هم بوديم، يك كلمه بصورت رمز بين ما باشد […]