صداقت در خانواده
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

صداقت در خانواده صداقت، از مهمترين كمالات انساني است و به معناي يگانگي نيت و گفتار كردار است. انسان صادق ، برخلاف نيت خود سخن نمي گويد ، يعني آنچه را كه بر زبان مي آورد با آنچه که در دل دارد مطابق است و آنچه را انجام مي دهد با آنچه که بر زبان […]

راستي و درستي
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

از صفات شايسته ي نيکان درست گويي است. اميرمؤمنان (عليه السلام) در وصف پرهيزکاران فرموده اند : «منطقهم الصواب ؛ سخن آنان درست و حق است.» (1)«صواب» در لغت به «دوري از خطا ، حق ، شايسته و لايق» معنا شده است . (2)بنابراين «صواب» حوزه ي وسيعي از گفتار را فرا مي گيرد و […]

راستي و درستي
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

از صفات شايسته ي نيکان درست گويي است. اميرمؤمنان (عليه السلام) در وصف پرهيزکاران فرموده اند : «منطقهم الصواب ؛ سخن آنان درست و حق است.» (1)«صواب» در لغت به «دوري از خطا ، حق ، شايسته و لايق» معنا شده است . (2)بنابراين «صواب» حوزه ي وسيعي از گفتار را فرا مي گيرد و […]