نعمت خانواده و آثار آن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

محيط خانه براي انسان مکتب است. مکتب ارزنده و بسيار سازنده در صورتي که انسان متوجه ي اين امر باشد و از فرصت استفاده کند و بر اعصابش تسلط داشته باشدمي تواند هم خودسازي کند و هم ديگران را تربيت نمايد. خودسازي و ديگرسازيمي دانيد از واجبات تأکيد شده در مکتب اسلام «خودسازي» است همان […]

حدیث تازگی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

خداوند در قرآن کریم، به «عصر (زمانه)» سوگند خورده است و مسلمانان، یکی از سوره های کتاب خدا را با این نام می شناسند.همچنین، پیشوایان ما، پیوسته بر این نکته تأکید نموده اند که دلیل ارسال قرآن به عنوان «معجزه» بر آخرین پیامبر خدا، این است که زبان و بیان و فنون بلاغت و صنایع […]

حدیث تازگی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

خداوند در قرآن کریم، به «عصر (زمانه)» سوگند خورده است و مسلمانان، یکی از سوره های کتاب خدا را با این نام می شناسند.همچنین، پیشوایان ما، پیوسته بر این نکته تأکید نموده اند که دلیل ارسال قرآن به عنوان «معجزه» بر آخرین پیامبر خدا، این است که زبان و بیان و فنون بلاغت و صنایع […]

فرصتي براي تجديد قوادر هر خانواده اي، مردان و زنان مي توانند همت شان را براي ادامه زندگي آماده کنند. زندگي، يک مبارزه است. کل زندگي، عبارتست از يک مبارزه بلندمدت؛ مبارزه با عوامل طبيعي، مبارزه با موانع اجتماعي، مبارزه با درون خود انسان که مبارزه با نفس است. انسان دايم در حال مبارزه است. […]

فرصتي براي تجديد قوادر هر خانواده اي، مردان و زنان مي توانند همت شان را براي ادامه زندگي آماده کنند. زندگي، يک مبارزه است. کل زندگي، عبارتست از يک مبارزه بلندمدت؛ مبارزه با عوامل طبيعي، مبارزه با موانع اجتماعي، مبارزه با درون خود انسان که مبارزه با نفس است. انسان دايم در حال مبارزه است. […]

خانواده‌ي آسماني
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

* ضرورت آشنايي با خانواده آسماني ضرورت آشنايي انسان به وطن اصلي و خانواده هاي آسماني اش و اينکه انسان بداند اصل و ريشه اش چيست، چگونه به اينجا آمده، قبلاً کجا بوده و به کجا خواهد رفت، موضوع بسيار مهمي است. اگر انسان شناختي از خانواده هاي آسماني اش نداشته و صرفاً با خانواده […]

8. اصل کفویت یا همسانی از دیگر عواملی که اسلام در شکل گیری خانواده مؤثر می داند، کفویت و همتایی است. معیار همسانی میان زن و شوهر در بسیاری از جوامع قاعده ای پذیرفته شده است؛ ولی معیار و محک آن متفاوت می باشد. ممکن است در جامعه ای همسانی و کفویت را در مسائل […]

1. اصل تحکیم و حفظ خانوادهخانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که با پیمان ازدواج زن و مرد آغاز می شود و با به دنیا آمدن فرزندان توسعه و استحکام می یابد. از آنجا که استحکام خانواده در تحکیم جامعه انسانی اسلامی تأثیر مثبتی دارد، قرآن به صورت ویژه ای به تحکیم و ثبات خانواده […]

8. اصل کفویت یا همسانیاز دیگر عواملی که اسلام در شکل گیری خانواده مؤثر می داند، کفویت و همتایی است. معیار همسانی میان زن و شوهر در بسیاری از جوامع قاعده ای پذیرفته شده است؛ ولی معیار و محک آن متفاوت می باشد. ممکن است در جامعه ای همسانی و کفویت را در مسائل جسمانی […]

تعریف خانواده
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

خداوند متعال جهان هستی را پدید آورد؛ از آسمان و زمین ، پرندگان و خزندگان… و انسان را در راس این مخلوقات جای داد تا با به کارگیری نعمتها و امکانات جهان به سمت مقام ربوبی، طی طریق کند. اما این انسان، از دو جنس متفاوت زن و مرد است و هرکدام نقشها و وظایف […]