پیامبر(ص) در خانه, سـازگـارى, مهربـانـى, مـدیـریت پیامبر(ص) در خانه, سـازگـارى, مهربـانـى, مـدیـریتزندگى پیامبر اکرم(ص) در نـوشته هاى بـى شمار, از ابعاد گوناگـون بـررسـى شـده است. در ایـن نـوشتار تلاش شـده از دیـدگاه امـور خانوادگى به ایـن مساله توجه شود, زیرا پیامبر اکرم(ص) نه تنها همسران متعدد داشته ـ و ایـن خود طبعادر محیط خانه مشکل […]

پيامبر(صلی الله علیه و آله) در خانه,سازگارى, مهربانى, مديريت-بخش پنجمدر بخشهاى پيشين به بيان اخلاق و صفات پيامبر اكرم(ص)پرداختيم و روش و منش ايشان را ذكر كرديم. اكنون بـه بـيان سلوك و كردار پيامبـر(ص)در خانه مى پردازيم, تا بـا شيوه هاى سازگارى و مداراى آن حضرت آشنا شويم. رعايت عدالتيكى از ويژگيهاى پيامبر اكرم(ص)رعايت مساوات […]

آموزه هاى زندگانى حضرت زهرا(س)سخنان انسان, سفير صفات و شعاع انديشه او است. آينه اى است كه در آن ابعاد روحى روانى و فكرى فرهنگى ما تجلى مى كند و اطرافيان به يكسونگرى يا جامعيت ما پى مى برند. دانش و آگاهى, بينش و بينايى و تقوا و پرهيزگارى در آفرينش عظمت گفتار آدمى تإثيرى […]

آمـوزه هـاى زنـدگـانـى حضرت زهرا(سلام الله علیها)-بخش دومبخش نخست نوشتار را با اين سخـن آغاز كرديم كه سخنان انسانها, سفير صفات و شعاع انـديشه آنـان است و آينه اى است كه در آن ابعاد روحـــى روانـى و فكـرى فـرهنگـى افـراد تجلـى مـى كنـد. دانـش, بينـش و پـرهيزكارى را در آفـرينـش عظمت در گفتار خـود, داراى […]

پيامبر(صلی الله علیه و آله) در خانه, سازگارى, مهربانى, مديريت-بخش چهارم چند پرسش در باره زندگى خصوصى پيامبر(ص)اكنون نوبت به پاسخگويى بـه ساير پرسشهايى است كه در اول فصل مطرح كرديم:چرا پيامبر اكرم(ص)در روزى كه سهم حفصه بود, كنار ماريه قرار گرفت, تا حفصه به وى اعتـراض كند؟ چرا بـه دنبـال اعتـراض حفصه برخى از […]

پيامبر(صلی الله علیه و آله) در خانه, سازگارى, مهربانى, مديريتدر بحث گذشته به بررسى علل تعدد همسران پيامبر پرداختيم و آن را به سبـب اوضاع نابـسامان و آشفته اقتصادى و فرهنگى دانستيم. همچنين نقش اين ازدواجها را در پيوند بين قبـايل مختلف و ايجاد وحدت بيشتر ميان مسلمانان بررسى كرديم. اينك به تفصيل, به بيان […]

پيامبر(صلی الله علیه و اله) در خانه,سازگارى, مهربانى, مديريت(2)در دو بـخـش پـيشين بـه بـيان نمونه هايى از ناسازگارى همسران پيامبر, با استناد بـه آيات و روايات پرداختيم. اينك نگاهى بـه نمونه هاى مطرح شده, از ديدگـاهى ديگـر داريم, تـا ميزان مداراى پيامبر را دريابـيم و بـه پرسشهايى ـ كه در قسمتهاى پيشين مطرح بوده است […]

صفات همسران در خـانـواده فـاطمه زهـرا(علیهاسلام) و اميـر مـومنـان(علیه السلام)-بخش اول خانه و خانوادهنخستين مجمـوعه و نهادى كه با كمترين افراد و بيشتـريـن ارزشها در جامعه تشكيل مى شـود, خانـواده است. محفلـى كه در آن شالـوده شخصيت انسانها و بنيان باورهاى آنان پـى ريزى مـى شـود و از چنان عظمتـى بـرخـوردار است كه گـاه پـرورش […]

صفات همسران در خـانـواده فـاطمه زهـرا(علیها سلام) و اميـر مـومنين (علیه السلام)-بخش دوماشارهگفتار نخست خود را با ايـن سخـن آغاز كرديـم كه همه ما با شروع رشد خويـش به دنبال ((نمونه)) و ((الگو)) هستيـم تا در گفتار و رفتار او پاسخى براى ((چگونه زيستـن)) به دست آوريـم. و دشمنان كه به اين نياز فطرى پـى […]

خانواده اهل بیت (ع )
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

خانواده اهل بیت (ع ) ازهرچه بگذری ، سخن « دوست » خوش تر است. وچه دوستانی شایسته تراز« اهل بیت» برای عشق ورزیدن ، دوست داشتن ، رابطه قلبی داشتن ، به یاد آنان زیستن ونفس کشیدن وبا عشق ومحبت آنان فرزند تربیت کردن وجامعه ساختن !وقتی با کسی یاکسانی « رابطه » داریم […]