خدا و انسان در تاریخ
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بیشتر صفاتى که اسباب بزرگى مورخ مى‏شوند یا، بعکس ، او را آماج تیر انتقاد مى‏سازند درلئوپولْد فون رانکه جمع بود. از سویى او به مورخان آموخت که ـ به تعبیر فراموش نشدنى‏ یکى دیگر از برجسته‏ترین مورخان قرن نوزدهم، لُرد اَکتن ـ «نقاد باشند، رنگ تعلق نپذیرند، و سخن نو بگویند « و از […]

تصور اینکه تاریخ باید موعظه کند، سرگذشتى دراز دارد. به عقیده تاکیتوس(۲)، مهمترین‏نقش تاریخ این است که نمى‏گذارد کارهاى شایسته فراموش شوند و آدمیان را از ترس تقبیح‏آیندگان از کردار بد باز مى‏دارد. این نظر بطبع نزد مصلحان اخلاقى سخت مقبول افتاده است.فى‏المثل، لوتر مى گوید از تاریخ “یاد مى‏گیریم که پارسایان و فرزانگان در […]

قرآن و خِردگرایی
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

عقل چیست؟معنای لغوی عقل، عبارت است از: فهم، تدبیر، قوّه استدلال و تطبیق و راهیابی و حسابگری.1 عقل در اصطلاح قرآن، موهبت و نعمتی الهی است که آدمی را به سوی حق، هدایت می کند و از گمراهی، نجات می دهد؛ زیرا انسان با عقل خود، نیکوترین سخن را می شنود و از آن پیروی […]

1ـ ایجاد اختلاف و دامن زدن به تنش های قومی و مذهبی و تحریک عوامل جاهل یا مزدور بر ضد شیعه و تشیّعاین سیاست امروزه به شدت دنبال می شود و یکی از عناصر نقشه راهبردی امپریالیسم و صهیونیسم در کشورهای اسلامی می باشد.هر چند حرکتهای موذیانه بر ضد شیعه با تاریخ اسلام پس از […]

خرافات و زندگی پرآفات
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

زندگی، رود جاری لحظه ها در بستر عمر انسان است و انسان سوار بر آرزوها با دو پاروی علم و عمل، به سوی هدف خود در حرکت است و این حرکتِ معنادار است که به حرکتِ زندگی معنا می بخشد. امّا عزیزان! توجه داشته باشید که انسان، در طی مسیر زندگی، دچار خطرات و انحرافاتی […]

مقدسات را دریابیم
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

در آغاز، از این سخن عمیق پیامبر گرامی اسلام (ص) مدد می گیریم که فرمود: هر گاه در میان امتم، بدعت ها پدید آمد، بر عالمان واجب است که علم خویش را آشکار کنند [و با آنان به مبارزه برخیزند] و اگر چنین نکنند پس لعنت خدا بر آنان باد: «اذا ظهرت البدع فی امتی […]

مقدمهدنیای امروز در گرداب خرافات گرفتار شده و بخش بزرگی از فضای فرهنگ جهانی را اوهامی بی اساس فراگرفته است؛ به طوری که کتاب ها، نشریات و سینما در سطح گسترده ای در خدمت نشر خرافات و ترویج توهماتی است که مردم را سرگرم نموده و از اندیشه های درست و خردورزی و کوشش و […]

اشاره:سخن از چیستی، درستی، اثبات پذیری، ابطال ناپذیری و پیشینه قانون جذب یا تئوری راز محور نخستین بخش از مقاله حاضر بود که با پرداختن به موضوع کامیابی منهای اخلاق و نگاه توهم آمیز به شعور خلاق انسان در این خرافه ادامه یافت. دیگر نقدهای نویسنده را در این شماره پی بگیرید.کارآیی شعور خلاق انساناما […]

اگر اهل گشت و گذار و سفر به مناطق مختلف کشور عزیزمان باشید حتماً یکی از صحنه هایی که در حاشیه مکان های سیاحتی به خصوص پارک ها و فضای سبز اطراف آثار باستانی توجه شما را به خود جلب کرده فعالیت پر رمز و راز فالگیران جورواجوری است که به ادعای کف بینی، بخت […]

مقدمه ای بر شناخت و تبیین پدیده ی خرافه سازی و خرافه محوریهنگامی که انسان از درک حقیقت و رابطه ی منطقی بین پدیده ها عاجز باشد، برای تسکین و اقناع خود به قوه ی خیال پناه می برد و به کمک آن، اباطیل و اساطیر گوناگونی می سازد و جهانی پر از خدایان و […]