تاریخ‌نگاری درباری
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

«تاریخ نگاری» از مقوله‌های فرهنگی است، بنابراین تاریخنگاری درباری نیز خود بازتابی از فرهنگ و شیوه‌های تفکر و زندگی حاکم بر دربارها و محافل قدرت و سلطنت به شمار می‌آید؛ و رسالت آن نیز عبارتست از انجام دو عمل زیر: ۱٫ توجیه وضع موجود و مشروع نشان دادن آن در سایه توسل به تاریخ و […]

پدر نمونه و وظیفه شناس؛ رکن اول یک خانواده سالم و صالح   حجت الاسلام والمسلمین محمود رستگاریطی مباحثی که در مقالات گذشته حجت الاسلام عنوان شد، به این نتیجه رسیدیم که ثمره خانه و خانواده ای بهشتی، فرزند و فرزندانی صالح، سعادتمند وبهشتی است وبالعکس، اگر درخانه یا خانوده ای مهر وصفا وصداقت جای […]

مردان نفرین شده
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مردان نفرین شده در روایات، به خصوصیات مردانی بر می خوریم که به علت کوتاهی از وظایف عقلی و شرعی شان نسبت به خانواده و همسر، مورد نکوهش قرار گرفته اند و برای آنها عقاب و نحوست های ویژه ای در نظر گرفته شده است. در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم. مردی که […]