نقش مسیر دریایی خلیج فارس در ورود اسلام به پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس چکیده ورود اسلام به ایران از مسائلی است که همواره محققان تاریخ اسلام به آن توجه داشته‌اند. بیشتر راه‌هایی که برای ورود تاکنون بررسی شده ارتباط مسلمانان با ایران، حضور برخی ایرانیان در حجاز و فتوحات از طریق خشکی است. این نوشتار […]

شیعیان عراق چه نقشی در ساختار سیاسی آینده این کشور خواهند داشت و تأثیر این تحولات بر امنیت و منافع ملی ایران چه خواهد بود؟ با بررسی عوامل مؤثر در این زمینه از جمله پیاده سازی «طرح خاورمیانه بزرگ» از سوی ایالات متحده در این منطقه و تاکید این طرح بر مردم سالاری و حاکمیت […]

۳: مسائل اقتصادی و رقابت ایران و عراق در بازار انرژی در زمینه اقتصادی، بدترین سناریو برای نظام ایران، عراق مرفه و طرفدار آمریکا است؛ هر چند که برخی از ایرانیان از آن استقبال خواهند کرد، چرا که آن را محرک بالقوه برنامه اصلاحات زمین گیر شده خود می‌دانند. تهدیدهای اصلی که این سناریو متوجه […]

۱: رونق دوباره حوزه نجف و تهدید جایگاه حوزه قم امروزه، ایران، نه یگانه مرکز مذهبی تشیع، که صرفاً مهم‌ترین مرکز آن است و این اهمیت را از آنجا به دست آورده که از اتفاق، سکونت گاه مراجع شده است. تثبیت جایگاه قم، به عنوان مرکزی مهم برای آموزش، اساساً در این صده رخ داده […]

  سرنگونی بزرگ‌ترین دشمن منطقه ای ایران نتایج مداخله نظامی آمریکا در عراق، برای ایران بی نهایت متناقض می‌نماید. نخست در حالی که این کشور خود را در محاصره نیروهای آمریکایی یافت، هم زمان با آن، ایالات متحده، ایران را از شر یکی از شرورترین دشمنانش یعنی صدام حسین رهایی بخشید. تئوریزه کردن سیاست ایران […]

ایران و شیعیان عراق
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

به هم پیوستگی سرنوشت دو کشور ایران و عراق، با پیوند پارهای از عوامل جغرافیایی، تاریخی، مذهبی و سیاسی توجیه پذیر مینماید. مرز مشترک ایران و عراق ۱۴۵۸ کیلومتر است که ۴۰ درصد از ۳۶۵۰ کیلومتر مرز بین المللی عراق را تشکیل میدهد. این خط مرزی، طولانیترین مرز بین المللی عراق، و پس از فروپاشی […]

منافع ملی اصولاً به تصریح «ریمون آرون» به دلیل سیالیت فوق العاده موضوع، قابل تعریف نیست و از این رو شاید بهتر است آن را در قالب برخی دغدغه‌ها یا اهداف ماندگار درنظر گرفت. منافع ملی یک کشور صاحب تاریخ در واقعیت امر، با عبور از دالان تحولات گذشته و ایجابات ژیوپلیتیکی آن قابل فهم […]

 اردن اردن نیز به شدت از پیروزی شیعیان در عراق نگران است، به گونه ای که در سخنان رهبران این کشور این مساله به خوبی آشکار و روشن است. با توجه به وجود اکثریت سنی در اردن و بهره‌مندی این کشور فقیر منطقه خاورمیانه از ثروت‌های عراق در زمان حاکمیت صدام، با پیروزی شیعیان در […]

سنی‌ها برای ۱۵۰۰ سال بر سرزمینی که اکنون عراق نام دارد فرمانروایی و مدیریت می‌کردند. فرمانروایی خلفای عباسی به مرکزیت بغداد بود و کارگزارن، فرمانداران و مدیران حکومتی به گونه ای مؤثر از منطقه سنی نشین عراق مرکزی گزینش می‌شدند. اگر چه آنان در عراق کمترینه اند، اما در جهان عرب (اسلام) بیشترینه اند. این […]

با وقوع انقلاب اسلامی شیعی در ایران، خودآگاهی به هویت سنی در میان عرب‌ها افزایش یافت و این امر در جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی ایران بسیار کارساز بود. به دلیل بدبینی‌های تاریخی میان ایرانیان و عرب‌ها، بسیاری از عرب‌ها انقلاب اسلامی را دنباله تاریخی خیزش شیعیان بر خلیفه‌های اموی و عباسی می‌دانند. (به همین […]