تکامل و تنزّل برزخی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

آیا ارواح در برزخ تکامل و تنزّل دارند؟ با سپری شدن عمر و فرا رسیدن مرگ، رزق و روزی دنیوی آدمی قطع می‌شود و بدون فاصله وارد عالمی ـ که مانند عالم دنیا پایان می‌پذیرد، ـ می‌شود که آن را «عالم برزخ یا عالم ارواح و قبر» می‌نامند. و انسان مرحله دیگری از حیات خود […]

بهشت و جهنّم برزخی در خلال معارفی که درباره عالم برزخ مطرح است، سخن از وجود بهشت و جهنّم برزخی شده. وقتی روح انسان از بدن خارج می‌شود، در بهشت یا جهنّم برزخی وارد می‌گردد که از بهشت و جهنّم دائمی ضعیف‌تر است. آیات و روایات زیادی وجود دارد، که به روشنی دلالت می‌کنند بر […]