حقوق همسایگان در سیره و سخن نبوى  پس از خانواده که کوچک ترین و اساسى ترین تشکل اجتماعى انسان ها به شمار مىآید, افرادى که در یک محل گرد هم مىآیند و با یکدیگر همسایه مى شوند با وحدت, وفاق و معاشرت ها و روابط عاطفى مى توانند پاسدار بعد انسانى و ارزشى و ضامن […]

قرآن و لزوم تعامل قوانین با حکمت و مصلحت مقدمه دین الهی همانند یک منشور، دارای ساختاری چندوجهی است. شریعت، که همان قانون الهی است، یک وجه از این منشور را تشکیل می دهد. این وجه از دین، ناظر به اجتماعی بودن زندگی انسان، تعامل افراد در اداره ی زندگی اجتماعی، ضرروت استفاده ی عادلانه […]

قرآن و حقوق زن(۱)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه یکی از مسائل مهمی که در چند دهه ی اخیر در محافل حقوقی و اجتماعی و سیاسی دنیا مطرح بوده و امروزه هم در گوشه و کنار این عالم بازار گرم و پررونقی دارد، مسأله ی حقوقی زن یا دفاع از حقوق زن است و قبل از آنکه بیان قرآن و خطابات قانونی او […]

قرآن و حقوق زن(۲)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه زن و مسائل مربوط به او از جمله امور مهم در عین حال حساسی است که در طول تاریخ با پیچیدگی بسیاری همراه بوده و فراز و نشیب های بسیار را پشت سر گذاشته است. زمانی او را در ردیف حیوانات قرار داده، زمانی دیگر او را به مرحله ی خدایی رسانده اند. در […]

1) طرح مسأله اسلام ، برخلاف برخي اديان ، نه تنها از حوزه فردي در گذشته وبه زندگي اجتماعي پاي نهاده ، بلکه سايه فراگير خويش را بر بسي از ابعاد زندگي ، دست کم در چارچوبه وکليات گسترانيده است . پس چون دين يا ايدئولوژي اين چنين فراگيرنده باشد ، سخن از سامانه وچارچوبه […]

وضعيت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانين موضوعه ايران طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى على الاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقت بخواهد مى تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهت خاصى را براى تصميم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند ولى […]

مقدمه در مورد ديه اعضاى بدن انسان، قاعده اى در فقه اماميه و اهل سنّت وجود دارد که مطابق آن : «کل ما فى الانسان اثنان ففيهما الدية و فى احدهما نصف الدية و ما کان واحداً ففيه الدية».طبق اين قاعده، جنايت بر هر عضوى از اعضاى انسان که زوج باشد مثل دست و پا […]

ماهيت حقوقى طلاق خلع
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

 تعريف خلع خلع اسم مصدر از خلع به معناى کندن و بيرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کريم هر يک از زوجين مادام که رابطه زوجيت برقرار است، لباس ديگرى قلمداد شده اند (1) ،جدايى آنها از يکديگر گويى به منزله در آوردن لباس و کندن آن […]

ماهيت جرم در فقه اسلامى 1. تعريف جرم و ذنب (گناه) جرم : اصل الجرم قطع الثمره عن الشجر… و استعير ذلک لکل اکتساب مکروه. جرم در اصل معناى لغوى به معناى جدا کردن ميوه از درخت است و اين واژه براى اکتساب هر کار ناپسند استعاره گرفته شده است. (1)اثم : الاثم و الأثام […]

مقدمه  اسلام حامي هر تلاشي منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، مي‌باشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند. مسلمانان به اكثريت گسترده‌اي از معاهدات بين‌المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم اين بحث […]