قرآن و حقوق زن(۱)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه یکی از مسائل مهمی که در چند دهه ی اخیر در محافل حقوقی و اجتماعی و سیاسی دنیا مطرح بوده و امروزه هم در گوشه و کنار این عالم بازار گرم و پررونقی دارد، مسأله ی حقوقی زن یا دفاع از حقوق زن است و قبل از آنکه بیان قرآن و خطابات قانونی او […]

قرآن و حقوق زن(۲)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه زن و مسائل مربوط به او از جمله امور مهم در عین حال حساسی است که در طول تاریخ با پیچیدگی بسیاری همراه بوده و فراز و نشیب های بسیار را پشت سر گذاشته است. زمانی او را در ردیف حیوانات قرار داده، زمانی دیگر او را به مرحله ی خدایی رسانده اند. در […]