شبکه‌ ماهواره‌نور ایده اولیه تشکیل آن شهریور ماه 1382 مطرح گردید، پیش تولید اولیه آن تا سال 1386 به طول انجامید، تابستان همان سال تأسیس شبکه رسماً اعلام گردید، 19 مرداد 1387 پخش آزمایشی شبکه با شعار «این نور است که می‌تابد» بر روی ماهواره اروپایی هاتبرد آغاز شد و بالاخره پخش رسمی برنامه‌های […]

اواخر سال 1388 رئیس سازمان صدا و سیما در نشستی با جمعی از روحانیون اعلام کرد ضریب نفوذ ماهواره در ایران 5/32 درصد است. آماری که هم اکنون به بیش از 40 درصد رسیده. معنی این عدد این است که به طور میانگین در سطح کشور 40 درصد از مردم به نوعی شبکه‌های ماهواره‌ای را […]

  صورت مسئله: ‌شخصی در شرق یا غرب این کره خاکی با هر مکتب و مسلکی با واژه «دین اسلام» روبه‌رو می‌شود. کنجکاو می‌شود تا اطلاعات بیشتری در رابطه با این دین به دست آورد. در حال حاضر بهترین و در دسترس‌ترین منبع اطلاعاتی او فضای مجازی اینترنت است. فضایی وسیع با رویکردی تأثیر‌گذار، کلمه […]