امام رضا (ع) و تربیت فرزند تربیت عبارت است از شکوفا سازى استعدادها و جهت دهى آن به سوى کمال مطلوب. تربیت ضرورى ترین نیاز انسان در زندگى است. انسان بدون تربیت صحیح ره به جایى نمى برد، نه از باغ زندگى خویش میوه شیرین مى چیند و نه کام انسانهاى دیگر را از ثمرات […]

تربيت اساسى ترين مساله انسان است که بدون آن به سعادت دنيا وآخرت نايل نمى گردد. معصومين (عليهم السلام) همچنان که در سايرابعاد زندگى، چراغ هدايت پيروان خود بوده اند در زمينه تربيت نيز بهترين و مطمئن ترين الگويند. اين مقاله بر آنست تا نکاتى از دفتر زرين ديدگاهها و سيره تربيتى يکى از آن […]

  چگونگى رشد اخلاقى، ارزشى و دينى در نوجوانان و جوانان از موضوعات مهم روان شناسى رشد است که روان شناسان بزرگ درباره آن به تحقيق و نظريه پردازى پرداخته اند. اين تحقيق تلاشى ديگر در اين راستا است که مى کوشد تا چگونگى رشد و پرورش اخلاقى و دينى نوجوانان و جوانان را هم […]

مقدمه در فرهنگ اسلامى، خانواده مهم ترين نهاد اجتماعى است که در آن ارزش هاى اخلاقى، باورهاى دينى و هنجارهاى اجتماعى از نسلى به نسل ديگر انتقال مى يابد. از اين رو، اسلام براى حفظ قداست و ارزشمندى خانواده برنامه ريزى هاى بسيار دارد و همه تلاش خود را مصروف مى دارد تا خانواده برخوردار […]

ايجاد رفتار با استفاده از اصل اكتساب (4) كودكان، بسيارى از رفتارهاى بد و خوب، بهنجار و نابهنجار، سازگار و ناسازگار را از راه مشاهده اعمال ديگران كسب مى‏كنند. به عبارت ديگر، رفتارهاى كودك شبيه به رفتار والدين و كسانى است كه امر تعليم و تربيت آن‏ها را به عهده دارند; طرز راه رفتن، لباس […]

  از اساسى ‏ترين وظايف والدين و مربيان در امر تربيت و تعليم كه از حساسترين و ظريف‏ترين كارهائى است كه آنان به عهده گرفته‏اند برخورد شايسته در مواجهه با لغزش‏ها و خطاهاى كودكان و نوجوانان و اصلاح و تغيير رفتار نادرست آنان است. چرا كه اگر اين امر به غير از كانال عقلانيت و […]

تربیت دینی خانواده
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

آدمی از دیر زمان درصدد بوده معمای حیات و مقصود از زندگی را بداند، از آینده و سرنوشت خویش تا حدی باخبر شود، توجیه درستی از رویدادهای این عالم به دست آورد و تفسیر معقولی نسبت به پدیده ها و دگرگونی های جهان داشته باشد. پاسخ گوی این گونه مسائل، که همواره ذهن انسان را […]

تربیت از دیدگاه اسلام
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

مفهوم شناسى تربیت تربیت در لغت، به معناى پرورش دادن است که در آن نمو و زیادتى ملاحظه شده است. راغب مى گوید: ربّ در اصل به معناى تربیت است و ربّ به طور مطلق فقط بر خداوند اطلاق مى گردد که متکفّل اصلاح موجودات است.در قرآن کریم، مشتقّات تربیت چندین بار به کار رفته […]

حضرت علی(ع) در فرمان تاریخی خود به مالک اشتر که او را به فرمانروایی مصر برگزیده بود، دستور می‏دهد: «وَ لا یکونَنَّ الُمحْسِنُ وَالمُسی‏ءُ عَندِکَ بمَنزِلةٍ سَوَاءٍ فَاِنَ فی ذلِکَ تَزْهیداً لاِاهل الاحْسانِ فی الاءِحسانِ، و تدْریباً لاهلِ الاساءَةِ عَلَی الاُْساءَةِ؛ مبادا نیکوکار و بدکردار پیش تو یکسان باشند، زیرا چنین روشی نیکوکار را از […]

یکی از مشکلاتی که امروزه دامنگیر بسیاری از مراجعان به منابع دینی جهت أخذ و برداشت دستورالعملها و راهکارهای پرورشی و تربیتی شده است، انتظارات غیرمنطقی و دور از واقع از این منابع و مراجع است. به بیان واضحتر، امروزه کثرت اشتغالات و تنوع سرسام‏آور در زندگی انسان، وی را چنان احاطه کرده است که […]