مقدمه فشار روانی از رایج ترین بیماری های دوران معاصر است، به گونه ای که کارشناسان سازمان بهداشت جهانی تحقیق و برآورد کرده اند که حدود شش درصد از کل جمعیت جهان (معادل سیصد میلیون نفر) از فشارهای روانی رنج می برند و شروع هشتاد درصد از بیماری های جسمی همراه با فشار روانی بوده […]

در منابع ديني، شواهد بسياري گواهي مي دهد که محور دعوت پيامبران الهي عليهم السلام در طول تاريخ، توحيد بوده است و همه تعاليم آنان به همين اصل اساسي باز مي گردد. از آيات قرآن مجيد، که به بيان هدف بعثت انبياعليهم السلام پرداخته است، اين نکته به خوبي به دست مي آيد (1).روح دعوت […]

فشار رواني يکي از رايج ترين بيماريهاي زمان معاصر است، به گونه اي که طبق برآورد کارشناسان سازمان بهداشت جهاني حدود شش درصد کلّ جمعيّت جهان از بيماريهاي رواني رنج مي برند و شروع هشتاد درصد از بيماريهاي جسمي با فشار رواني همراه بوده است. روان شناسان راهکارهايي را براي مقابله با فشار رواني مطرح […]

مراد ما از معنويت، «تدين متعقلانه» است؛ يعني ديانتي که عقلاني شده است؛ يا به تعبير بهتر، فهم عقلاني از دين . اين فهم عقلاني از دين، به گمان من، هم «حق» است و هم به «مصلحت» ماست . اولا «حق» است؛ چون منطقا قابل دفاع ترين برداشت و استنباطي است که مي شود از […]