– میترا هفده ساله، با اسم یک گل وارد اتاق چت می شود. این جا دیگر از دعواهای والدین با برادرش خبری نیست. همه چیز با صحبتی ساده و بدون بار هیجانی و عاطفی شروع می شود. بعد ورود به PM و تماس تلفنی … او تاکنون چندین ارتباط عاطفی و جنسی را از این […]

به طور کلی بچه ها از حدود ۲- ۳ سالگی به جنسیت خود پی می برند؛ یعنی می فهمند که «من پسرم» یا «من دخترم». اما با گذشت زمان و بر اساس تربیت خانواده، فرهنگ جامعه و اطلاعاتی که دریافت می کنند، یاد می گیرند که پسرها باید چطور رفتار کنند و دخترها چطور. همین […]

6. مهرورزي, مهم ترين ابزار تربيتزماني كه آهن, نرم و گداخته شود به هر صورت كه بخواهيم شكل مي پذيرد. ((مهر ورزي)) به افرادـ به ويژه كودكان ـ همان حرارتي است كه افراد را نرم, تسليم و گوش به فرمان مي سازد.تربيت نوعي كوشش براي نفوذ در ناخود آگاه افراد است. رنج و اندوه ها, […]

مدت يك قرن است كه غرب تحقيقات دامنه دار و عميقي پيرامون روان شناسي كودك به انجام رسانده است كه به واقع, نتايج چشمگيري از آن پژوهش ها به دست آمده است; هرچند به بسياري از پژوهش هاي آنان نمي توان به ديده اطمينان كامل نگريست. تا اين زمان همچنان پيروان ژان پياژه (زيست شناس, […]