صفحه بایگانی دسته

شخصیت های اهل تسنن

شخصیت های اهل تسنن

یزید توبه کرده است!

بر اساس مستندات تاریخی یزید توبه کرده بود، پس چرا شیعیان او را مورد لعن و سرزنش قرار می دهند؟ سؤال:تاریخ گواهی می…

یزید حاکم شرعی است!

امام حسین (علیه السّلام) چه مجوزی برای تمرد از مقام خلافت داشت؟ مگر یزید حاکم شرعی و برگزیده از سوی مردم نبود؟…