ثعلبی پس از هزار سال احمد بن ابراهیم ثعلبی، صاحب «الکشف و البیان عن تفسیر القرآن»، پس از هزار سال مورد طعن طاعنان قرار می‌گیرد! چرا؟ زیرا در تفسیر خود به فضائل اهل‌بیت (علیهم السلام) پرداخته و در همه جای آن و به مناسبت‌های گوناگون روایات فضائل را آورده است. از این‌روست که محمدحسین ذهبی […]

یزید توبه کرده است!
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بر اساس مستندات تاریخی یزید توبه کرده بود، پس چرا شیعیان او را مورد لعن و سرزنش قرار می دهند؟ سؤال:تاریخ گواهی می دهد که یزید از خطای خود در کشتن نوه ی پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله و سلم) توبه و اظهار اندوه نموده است، بنابراین نباید مورد لعن قرار بگیرد. آیا با […]

یزید حاکم شرعی است!
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

امام حسین (علیه السّلام) چه مجوزی برای تمرد از مقام خلافت داشت؟ مگر یزید حاکم شرعی و برگزیده از سوی مردم نبود؟ سؤال:آیا حرکت امام حسین (علیه السّلام) نوعی شورش، آشوب، فتنه انگیزی، ایجاد تفرقه در امت و تمرد از خلافت نبود؟ آیا یزید به عنوان حاکم شرعی مسلمانان، حق نداشت یک شورش گر مخالف […]

یزید مجتهد بوده است!
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

آیا نمی توان گفت: یزید مجتهد بوده و تنها در اجتهادش به خطا رفته است و از این رو سزاوار لعن و سرزنش نیست؟ سؤال:صحابه ی رسول خدا (صلی الله علیه وآله و سلم) همگی عادل اند و اگر خطایی از آنان سر بزند، خطای اجتهادی است که در پیشگاه خداوند تنها از یک اجر […]

جرح ابن عقده (249ـ 332ه)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

او ابو العباس، احمد بن محمد عسید کوفی، یکی از بزرگترین و حافظ‌ترین محدثان زمان خود بوده است. ذهبی درباره وی می‌گوید: «حافظ العصر و المحدث البحر… وکان إلیه المنتهی فی قوة الحفظ و کثرة الحدیث… حدث عنه… الطبرانی و ابن عدی و الدار قطنی… و خلق کثیر… سمعت الدار قطنی یقول: أجمع أهل الکوفة […]

«امام المحدثین»([1]) نیز از تهمت رفض و تشیع در امان نماند! چرا؟ زیرا او کتاب «مستدرک الصحیحین» را نوشت. او روایاتی که بر شرط بخاری و مسلم بوده‌اند و شیخین در صحیحین نیاوردند را استدارک کرد. در میان احادیثی که او استدارک کرده فضائل شیخین و عثمان و سایر صحابه نیز به چشم می‌خورد؛ ولی […]

تهمت تشیع به دارقطنی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

ابوالحسن علی بن عمر دار قطنی (م 385ه) نیز متهم به تشیّع است! چرا؟ زیرا او دیوان «سید حمیری»([1]) را از حفظ داشت. ذهبی در تذکره می‌گوید: «قال الخطیب… و حدثنی حمزة بن محمد بن طاهر، أنه کان یحفظ دیوان السید الحمیری، ولهذا نسب إلی التشیع…»([2]) اکنون باید پرسید، مگر در دیوان سید حمیری چه […]

نسائی و اتهام تشیّع
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

از جمله کسانی که به سبب نقل فراتر از خط قرمز فضائل اهل بیت(علیهم السلام) به تشیّع متهم شد، نسائی، صاحب یکی از صحاح است. از اینکه حتی کسی مانند نسائی هم بسبب نقل فضائل، متهم می‌شود؛ باید همه‌چیز را فهمید. در همه‌ی مقدمه‌های تحقیقی که بر تصانیف نسائی به ویژه مجتبی، از سوی پژوهشگران […]

او یکی از بزرگان اهل حدیث است. ذهبی از او اینچنین یاد کرده است: «الحافظ الکبیر… صاحب التصانیف»([1]) ذهبی از او به «امام» یاد نکرده! شاید اگر او متهم به تشیع نبود، ذهبی او را نیز با واژه‌ی امام یاد می‌کرد. در ادامه‌ی شرح حال او می‌خوانیم: «… ونقموا علیه التشیع، وما کان یغلو فیه […]

 اوزاعی (م 157ه)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

یکی دیگر از محدثان درباری که اهل سنت و حدیث، بسیار به بزرگی از وی یاد می‌کنند «بوعمرو، عبدالرحمان بن عمرو»([1])، مشهور به اوزاع است. مزی از او به: «… إمام أهل الشام فی زمانه فی الحدیث والفقه…» یاد کرده است.([2]) از شیوخ او، می‌توان به زهری اشاره کرد.([3]) درباره‌ی او گفته شده است: «… […]