اوزاعی (م 157ه)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

یکی دیگر از محدثان درباری که اهل سنت و حدیث، بسیار به بزرگی از وی یاد می‌کنند «بوعمرو، عبدالرحمان بن عمرو»([1])، مشهور به اوزاع است. مزی از او به: «… إمام أهل الشام فی زمانه فی الحدیث والفقه…» یاد کرده است.([2]) از شیوخ او، می‌توان به زهری اشاره کرد.([3]) درباره‌ی او گفته شده است: «… […]