یکی دیگر از بزرگترین و بلکه بزرگ‌ترین و مشهورترین راوی حدیث اهل حدیث، زهری است. او «محمد بن مسلم بن عُبیدالله بن عبدالله بن شهاب… القُرشیّ الزّهری، أبوبکر المدنی…»([1]) است. او ساکن بلاد شام، یعنی مرکز سلطنت خلفای اموی ـ مروانی بوده است([2]). او را به زهری و نیز «ابن شهاب» می‌شناسند. ابوبکربن منجویه درباره […]