نسائی و اتهام تشیّع
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

از جمله کسانی که به سبب نقل فراتر از خط قرمز فضائل اهل بیت(علیهم السلام) به تشیّع متهم شد، نسائی، صاحب یکی از صحاح است. از اینکه حتی کسی مانند نسائی هم بسبب نقل فضائل، متهم می‌شود؛ باید همه‌چیز را فهمید. در همه‌ی مقدمه‌های تحقیقی که بر تصانیف نسائی به ویژه مجتبی، از سوی پژوهشگران […]