اشاره: از ميان ايرانيان يا همان قوم فارس، افراد سرشناس و برجسته‌اي در جهان تشيع سربرآورده‌اند كه در طول حيات خويش، نقش ارزشمندي در حراست و نشر معارف اهل بيت(ع) ايفا نموده‌اند. ابان بن ابي عياش يكي از همين نام‌آوران است كه در خدمت امام زمان خويش، حضرت سجاد(ع) بوده است. نام و نسب ابان […]