خواجه نصير الدين طوسي در طوس خراسان به دنيا آمد ، در بغداد در گذشت(1) و در کاظمين عراق به خاک سپرده شد . وي با کشف حالات شش گانه در مثلث قائم الزاويه ، احداث بزرگ ترين رصد خانه ي اسلامي در مراغه ، قوام بخشيدن به فلسفه ي مشاء ابن سينا ، […]

اقتدار مجتهددوره بعد از حمله مغول دوره احیا و توسعه برای شیعیان امامیه (1) بود. در واقع، مغول شیعیان را آزاد نمود و موقعیت والایی به آنان داد. امامیه به خصوص در عراق، شمال غربی ایران و در جنوب دریای خزر فراوان بودند؛ آنان مدارس و “نقبای” (2) خود را داشتند، و بزرگ نقبا نماینده […]