یکی از نقاط مهم در تاریخ کربلا و حوادث عاشورا، بازشناسی مبانی فکری اصحاب سید الشهداء علیه و علیهم السلام است. اصحاب آن حضرت دارای چنان مقامی بودند که امام(علیه السلام) در شب عاشورا خطاب به آنان فرمودند:…. فانی لا اعلم اصحاباً اوفی و خیراً من اصحابی»؛ من اصحابی وفادارتر و بهتر از اصحاب خویش […]

  سید رضی رحمت الله علیه؛ خالق نهج البلاغه، كه خود مردی ادیب، شاعر و سخن شناس بوده است، در ستایش سخنان علی (علیه السّلام) چنین می گوید: «امیرالمؤمنین (علیه السّلام) آبشخور فصاحت و ریشه و زادگاه بلاغت است. اسرار مستور بلاغت از وجود او ظاهر گشت و قوانین آن از او اقتباس شد. هر […]