قسمتی از سخنراني شهيد دکتر عبدالحميد ديالمه در دانشکده ادبياتانسان در مجموعه زمان قالب گيري شده است و اين بدن مادي او خارج از زمان، مفهومي ندارد. از طرفي ارزش زمان براي بيشتر افراد تا به امروز درک نشده، همان چيزي که سوره اي مستقل در قرآن در موضوع آن عنوان شده است. خداوند در […]

سيد محمد علي قاضي طباطبايي ( 1291 -1358 شمسي ) نخستين تحصيلات خود را در تبريز و اغلب با حضور در محفل تدريس عمويش آغاز کرد. پس از طي مقدمات، در سال 1359 قمري (1316 شمسي) عازم شهر قم شد و نخستين کلاس درس قم را با حضور در حلقه ارشاد امام خميني (ره) تجربه […]