در میان دانشمندان وخردورزان، نام معدود كسانی به سبب امتیازات ویژه ای كه داشته اند، درتاریخ ماندگارشده است ودیگران هم از نور وجودشان استفاده كرده اند، انسان هایی كه تمام همت وتلاش شان درراه هدایت مردم وخدمت به اسلام ومسلمین بوده است، به گفته علامه بزرگوار آقا بزرگ تهرانی، شیخ محمد بن الحسن بن علی […]

محمد بن حسن طوسی معروف به «شیخ الطائفه» در ماه رمضان سال 358هـ به دنیا آمد. ابن ندیم در «الفهرست» وی را طوسی می‌نامد. محمد بن حسن طوسی مقدمات متداول علوم را فراگرفت در بهار جوانی از محصلین فاضل و درس خوانده شد. وی از محضر بیش از چهل تن از دانشمندان بزرگ ایران و […]