مقدّمه اغراق نیست اگر ادعا شود كه همه خردمندان قایل به لزوم تغییر و تحوّل نظام سیاسی و اجتماعی برای انطباق با نیازهای زمان و مكان هستند . طبیعتِ ماده قرین تغییر و دگرگونی است . اصول و قوانین حاكم بر جهان و طبیعت هم برای پایداری و ماندگاری، انعطاف پذیر هستند . دین اسلام […]

اشاره‌ : با آغاز دوران‌ غیبت‌ و كوتاه‌ شدن‌ دست‌ مردم‌ از دامان‌ پرمهر امامان‌ خویش‌، علمای‌ شیعه‌ وظیفه‌ سرپرستی‌ و هدایت‌ یتیمان‌ آل‌ محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) را برعهده‌ گرفتند و در طول‌ قرون‌ متمادی‌ یكی‌ پس‌ از دیگری‌ به‌ بهترین‌ شكل‌ این‌ رسالت‌ و تكلیف‌ الهی‌ را به‌ انجام‌ رساندند. […]

مقدمه : از جمله صفحات درخشان تاريخ مبارزات شيعه، قيام و اعتراض مراجع و علماي ايران در برابر حركت خزنده صهيونيسم و رشد سرطاني اين پديده در قلب جهان اسلام است. مقاله حاضر روند اين مبارزه را از نخستين سالهاي تكوين هسته صهيونيسم در خاورميانه تشريح كرده است. در اين مقاله، همراهي آشكار و نهان […]

  آيت‌الله كاشاني پس از بازگشت از تبعيد تا هنگام كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332 در اغلب پيام‌ها و سخنراني‌هاي خود حمايت كامل خويش را از مردم مسلمان فلسطين و مبارزات ضد استعماري مسلمانان جهان اسلام عليه استعمارگران فرانسوي و انگليسي بيان مي‌كرد و صهيونيسم را خطر بزرگي براي همه مسلمانان و به ويژه مسلمانان […]