شیعیان به احترام پیامبر(ص) نسبت به عایشه توهین نمی‌کنند، امّا چرا شیعیان از ته قلب و از روی عشق و علاقه عایشه را دوست ندارند؟ یکی از ویژگی‌های بارز رسول گرامی اسلام خلق و خوی عظیم آن حضرت بود آن‌جا که قرآن می‌فرماید: {إِنّكَ لَعَلَى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ}(قلم/4) رسولی که نه تنها {رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(نمل/77) است بلکه جز […]