نيرنگ عمرو عاص
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

امام عليه السلام در روز سه شنبه دهم ماه ربيع الاول سال 38 هجري در ابتداي فجر، که هنوز هوا تاريک بود، نماز صبح را با ياران خود بجا آورد. آن حضرت از ناتواني وخستگي سپاه شام کاملا آگاه بود ومي دانست که دشمن به آخرين سنگر عقب نشيني کرده وبا يک حمله جانانه مي […]