شعبی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

او، عامر بن شراحبل، ابو عمرو کوفی است که شش سال پس از خلافت عمر به دنیا آمد.([1]) او یکی از بزرگ‌ترین راویان حدیث اهل سنت است که روایات او در سرتاسر کتاب‌ها حدیثی و به ویژه صحاح پراکنده است. ابن حجر در تقریب، درباره وی می‌گوید: «… ثقة مشهور، فقیه فاضل…»([2]) او خود می‌گوید: […]