مقدمه قرآن کریم در موارد متعددی به بازشناسی، تصحیح و احیای برخی آموزه ها و مفاهیم توحیدی و نیز حوادث و شخصیت های مهم تاریخ ادیان آسمانی پرداخته است که به تدریج در طول تاریخ دچار تحریف و انحراف گشته و یا به فراموشی سپرده شده اند. این دگرگونی ها، گاه با اثرگذاری بر افکار […]

بررسی تحلیلی- تطبیقی مفهوم و مصادیق اسباط در قرآن و عهدین ۴٫ اسباط در قرآن و تفاسیر واژه « اسباط» پنج بار در پنج آیه از چهار سوره قرآن آمده است. در آیه ۱۶۰ اعراف، که به صورت نکره آمده، مراد از آن تیره ها و گروه های دوازده گانه قوم موسی (ع)است. اما در […]

بررسی کتاب حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن عربی و اکهارت مشخصات کتاب:امداد توران، حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن عربی و اکهارت، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، ۱۳۹۰٫***کتاب حاضر از الگویی در عرصه مطالعات تطبیقی تبعیت می کند که می توان آن را «مطالعه تطبیقی به شیوه الگوسازی نظری» […]

داستان حضرت الياس (ع)
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

1- نخست ببينيم در قرآن کريم در باره آن جناب چه آمده؟در قرآن عزيز جز در اين مورد و در سوره انعام آنجا که هدايت انبيا را ذکر مي کند و مي فرمايد: “و زکريا و يحيي وعيسي و الياس کل من الصالحين” (1) جاي ديگري نامش برده نشده.و در اين سوره هم از داستان […]