خاشع قاریان قرآن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

نگاهی به زندگی و سبک تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی خیلی از ما از کودکی عاشق تلاوت قرآن بودیم و اکثرا به دنبال تحقق این آرزو که بتوانیم قاری قرآن شویم، به جلسات قرآنی شهر و محله خود می رفتیم. خیلی با قاریان و پیشکسوتان قرآنی آشنایی نداشتیم. ولی جاذبه صوت دلنشین قرآن که از […]