زندگی نامه یِ محیی الدین عربی (۱)او «ابوعبدالله محیی الدین محمدِ بنِ علیِ بنِ محمدِ بنِ العربیِ الحاتمی» است که در ۱۷ یا ۲۷ رمضانِ سالِ ۵۶۰/ ۲۷ ژوئیه یِ ۱۱۶۵ در شهرِ «مرسیه» یِ اندلس (= اسپانیا) زاده شد. خاندانِ ابن عربی، از تبارِ یکی از کهن ترین قبیله ها و تیره هایِ عرب […]