مختار در آینه تاریخ
۰۴ آبان ۱۳۹۷

مختار در آینه تاریخ نام او «مختار» ابن ابی‎عبیده بن مسعود بن عمرو بن عوف بن عقده بنی‎قسی بن منبّه بی‎بکر بن هوازن است.([۱]) قبیله او «قسی» و ثقیف است و قبیله مشهور ثقیف، از اعراب منطقه طائف است که به این شخص منسوب می‎شود. ۱٫ لقب مختار لقب او «کیسان»([۲]) و فرقه «کیسانی» منسوب […]

اشاره: تاریخ در طول چهار ده قرن گذشته، روزهای زیادی را در پیوند با قیام امام حسین(علیه السلام) به خود دیده است. از روزهایی که عده‌ای با تمام هستی به یاری امام حسین(علیه السلام) آمدند و جانفشانی کردند تا زمانی که دسته‌ای از اهالی کوفه به خونخواهی امام حسین(علیه السلام) قیام کردند و «توابین» لقب […]

اشاره: تاریخ، در طول چهارده قرن گذشته، روزهای زیادی را در پیوند با قیام امام حسین(علیه السلام) به خود دیده است. از روزهایی که عده‌ای با تمام هستی به یاری امام حسین(علیه السلام) آمدند و جان‌فشانی کردند تا زمانی که دسته‌ای از اهالی کوفه به خون‌خواهی امام حسین(علیه السلام) قیام کردند و «توابین» لقب گرفتند، […]