‌مسجد اعظم‌ کوفه،‌ یکی‌ از کهن‌ترین‌ اماکن‌ زیارتی‌ منتسب‌ به‌ حضرت‌ بقیه‌ الله (ارواحنا فداه)، ‌مرکز قضاوت، محل‌ نصب‌ منبر، محل‌ تأسیس‌ کلاس‌های‌آموزش‌ قرآن‌ و محل‌ اقامه‌ی‌ نماز جمعه‌ و جماعت‌ آن‌ حضرت‌ در عهد ظهور است. مسجد کوفه‌ در اصل‌ بسیار گسترده‌ بود. مهدی‌ موعود (عجّل‌اللّه‌تعالی‌فرجه‌الشّریف) به‌ هنگام‌ ظهور آن‌ را منهدم می کند […]

‌مسجد اعظم‌ کوفه،‌ یکی‌ از کهن‌ترین‌ اماکن‌ زیارتی‌ منتسب‌ به‌ حضرت‌ بقیه‌ الله (ارواحنا فداه)، ‌مرکز قضاوت، محل‌ نصب‌ منبر، محل‌ تأسیس‌ کلاس‌های‌آموزش‌ قرآن‌ و محل‌ اقامه‌ی‌ نماز جمعه‌ و جماعت‌ آن‌ حضرت‌ در عهد ظهور است. مسجد کوفه‌ در اصل‌ بسیار گسترده‌ بود. مهدی‌ موعود (عجّل‌اللّه‌تعالی‌فرجه‌الشّریف) به‌ هنگام‌ ظهور آن‌ را منهدم می کند […]

‌مسجد اعظم‌ کوفه،‌ یکی‌ از کهن‌ترین‌ اماکن‌ زیارتی‌ منتسب‌ به‌ حضرت‌ بقیه‌ الله (ارواحنا فداه)، ‌مرکز قضاوت، محل‌ نصب‌ منبر، محل‌ تأسیس‌ کلاس‌های‌آموزش‌ قرآن‌ و محل‌ اقامه‌ی‌ نماز جمعه‌ و جماعت‌ آن‌ حضرت‌ در عهد ظهور است. مسجد کوفه‌ در اصل‌ بسیار گسترده‌ بود. مهدی‌ موعود (عجّل‌اللّه‌تعالی‌فرجه‌الشّریف) به‌ هنگام‌ ظهور آن‌ را منهدم می کند […]

از نشانه‌های‌ ظهور در مسجد کوفه‌ ‌در منابع‌ فراوانی‌ فرو ریختن‌ دیوار مسجد اعظم‌ کوفه‌ را در شمار نشانه‌های‌ ظهور آخرین‌ امام‌ نور بر شمرده‌اند،۲۵ که‌ در برخی‌ از احادیث‌ به‌ صورت‌ شفاف‌ بیان‌ شده‌ است:۱۹. امام‌ صادق‌ (علیه‌السلام) در این‌ رابطه‌ می‌فرماید:اذا هَدَمَ حائِطُ مَسجِدِ الکُوفَه مِماّ یَلی‌ دارَ عَبدِ اللّهَ بنِ مَسعُودٍ، فَعِندَ […]

از نشانه‌های‌ ظهور در مسجد کوفه‌ ‌در منابع‌ فراوانی‌ فرو ریختن‌ دیوار مسجد اعظم‌ کوفه‌ را در شمار نشانه‌های‌ ظهور آخرین‌ امام‌ نور بر شمرده‌اند،۲۵ که‌ در برخی‌ از احادیث‌ به‌ صورت‌ شفاف‌ بیان‌ شده‌ است:۱۹. امام‌ صادق‌ (علیه‌السلام) در این‌ رابطه‌ می‌فرماید:اذا هَدَمَ حائِطُ مَسجِدِ الکُوفَه مِماّ یَلی‌ دارَ عَبدِ اللّهَ بنِ مَسعُودٍ، فَعِندَ […]

از نشانه‌های‌ ظهور در مسجد کوفه‌ ‌در منابع‌ فراوانی‌ فرو ریختن‌ دیوار مسجد اعظم‌ کوفه‌ را در شمار نشانه‌های‌ ظهور آخرین‌ امام‌ نور بر شمرده‌اند،۲۵ که‌ در برخی‌ از احادیث‌ به‌ صورت‌ شفاف‌ بیان‌ شده‌ است:۱۹. امام‌ صادق‌ (علیه‌السلام) در این‌ رابطه‌ می‌فرماید:اذا هَدَمَ حائِطُ مَسجِدِ الکُوفَه مِماّ یَلی‌ دارَ عَبدِ اللّهَ بنِ مَسعُودٍ، فَعِندَ […]

مسجد کوفه‌ از منظر پیشوایان‌ ‌در مورد ویژگی‌های‌ مسجد کوفه‌ از دیدگاه‌ آیات‌ قرآن‌ به‌ همین‌ مقدار بسنده‌ کرده، فضایل‌ برجسته‌ی‌ آن‌ را از منظر احادیث‌ وارده‌ از پیشوایان‌ معصوم‌ به‌ صورت‌ فشرده‌ در این‌ جا می‌آوریم‌ و یاد آور می‌شویم‌ که‌ نقل‌ همه‌ی‌ احادیث‌ وارده‌ در این‌ صفحات‌ نمی‌گنجد.۳۱. پیشوای‌ پروا پیشگان، امیرمؤ‌منان‌ (علیه‌السلام) […]

مسجد کوفه‌ از منظر پیشوایان‌ ‌در مورد ویژگی‌های‌ مسجد کوفه‌ از دیدگاه‌ آیات‌ قرآن‌ به‌ همین‌ مقدار بسنده‌ کرده، فضایل‌ برجسته‌ی‌ آن‌ را از منظر احادیث‌ وارده‌ از پیشوایان‌ معصوم‌ به‌ صورت‌ فشرده‌ در این‌ جا می‌آوریم‌ و یاد آور می‌شویم‌ که‌ نقل‌ همه‌ی‌ احادیث‌ وارده‌ در این‌ صفحات‌ نمی‌گنجد.۳۱. پیشوای‌ پروا پیشگان، امیرمؤ‌منان‌ (علیه‌السلام) […]

مسجد کوفه‌ از منظر پیشوایان‌ ‌در مورد ویژگی‌های‌ مسجد کوفه‌ از دیدگاه‌ آیات‌ قرآن‌ به‌ همین‌ مقدار بسنده‌ کرده، فضایل‌ برجسته‌ی‌ آن‌ را از منظر احادیث‌ وارده‌ از پیشوایان‌ معصوم‌ به‌ صورت‌ فشرده‌ در این‌ جا می‌آوریم‌ و یاد آور می‌شویم‌ که‌ نقل‌ همه‌ی‌ احادیث‌ وارده‌ در این‌ صفحات‌ نمی‌گنجد.۳۱. پیشوای‌ پروا پیشگان، امیرمؤ‌منان‌ (علیه‌السلام) […]