شاهد پنجم : استدلال امیرمؤمنان به حدیث غدیر : از چیزهایی که ثابت می‌کند مراد رسول خدا صلی الله علیه وآله ولایت و امامت امیر مؤمنان علیه السلام بوده نه صرف محبت و دوستی ، احتجاج و استدلال امیر مؤمنان به حدیث غدیر است . امیر مؤمنان در رحبه کوفه در مقام رد کسانی […]

  شاهد پنجم : استدلال امیرمؤمنان به حدیث غدیر : از چیزهایی که ثابت می‌کند مراد رسول خدا صلی الله علیه وآله ولایت و امامت امیر مؤمنان علیه السلام بوده نه صرف محبت و دوستی ، احتجاج و استدلال امیر مؤمنان به حدیث غدیر است . امیر مؤمنان در رحبه کوفه در مقام رد کسانی […]

ازدواج موقت
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

من بر خلاف بسياري از افراد، از تشکيکات و ايجاد شبهه هايي که در مسايل اسلامي مي شود- با همه علاقه و اعتقادي که به اين دين دارم- به هيچ وجه ناراحت نمي شوم، بلکه در ته دلم خوشحال مي شوم زيرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده ام که اين آيين […]