بررسی منزلت انبیا و ائمه (ع) از منظر سه فرقه شیعی امامیه، زیدیه، و اسماعیلیه چکیده جایگاه پیامبران و ائمه (ع) یکی از مباحث کلامی است که هر یک از فرق شیعه به آن توجه کرده‌اند. بررسی دیدگاه‌های مذاهب شیعه نشان از اختلاف نظر چشمگیر میان آنان در این خصوص دارد. هر یک از فرق […]

ولایت و کمال دین
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

ولایت و کمال دین مقدمه اسلام خاتم ادیان وحضرت محمد(ص)خاتم پیامبران وابلاغ کنند‌ه دینی است که رنگ ابدیت به خود گرفته ، هم زمان شمول است یعنی حکایت ازجاویدانگی دارد، وهم جهان شمول است بدین معنا ، که برای تمام انسان ها است ، نه برای قشروقوم خاص . پیامبرخدا(ص) وظیفه های گوناگونی دراین میان […]

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۷) پیایند و تمایز تقیه در دو فاز چنان که یادآوری شده تقیه در هر دو شرایط مختلف ضعف و قدرت موضوعیت و مطلوبیت دارد. در این جا به طور اجمال به گوشه ای از پیایندها و تمایزشان با یکدیگر می پردازیم. ما باید چند متغیر را […]

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۲) چگونگی فرهنگ شدن تقیه فرهنگ شدن چیزی به دو صورت ممکن است تحقق یابد: ۱) تکرار تا حد جای گرفتن در مرکز ثابت ذهن و عادت شدن؛ ۲) تعریف شدن برای فرد تا جایی که بین او و آن چیز رابطه ی معنوی پیدا شود و […]

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۱) چکیده نویسنده این نوشتار در پی آن است که روشن نماید تقیه، به عنوان یک تز عقیدتی – عملی در اسلام و جزء لاینفک مذهب تشیع، زمانی می تواند منشأ اثر و سازنده باشد که همچون فرهنگ در ذهن یکایک افراد مؤمن جای گرفته باشد. وی […]

شکل های کاربردی تقیه ۱) استفاده ی فرصتی؛ منظور از این کلمه بهره برداری از امکانی به عنوان تقیه برای رهایی از مخمصه ای است که شخص در آن قرار گرفته است یا خواهد گرفت. حتی امیرالمومنین علی (علیه السلام) در بیانی آن را «افضل الاعمال» نامیده است: «التقیه من افضل المؤمن یصون بها نفسه […]

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۵) چگونگی روش ها در تقیه پس از روش شدن مفهوم واژگانی تقیه و آشنایی مختصر با ابعاد آن، در می یابیم که تقیه بستر و موقعیت اضطراری است که عمل ویژه ای را متناسب با طبع خود می طلبد و شخص مکلف بنا به تشخیص خود […]

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۳)  مستندات تقیه سیاسی در قرآن در قرآن مجید دو آیه به طور صریح راجع به رخصت امر تقیه نازل شده است، یکی در سوره ی نحل، آیه ی ۱۰۶ و شأن نزول آن بنابر نقل مورخان و سیره نگاران (ابن هشام، ۱۳۶۳، ۳۴۲/۱) در رابطه با […]

چگونگی بهره برداری جریان امامت از فرهنگ تقیه (۴) مشهور میان اهل سنت آن است که تقیه با کفار جایز است و با مسلمان جایز نیست؛ البته برخی از ائمه ی اهل سنت تقیه را در شرایط خاصی میان مسلمانان نیز جایز می دانند، چنان که شیعه بدان عقیده دارد. امام شافعی می گوید: «ان […]

بازبینی گونه های تقیه در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) (۶) اختفای میزان علم و آگاهی پهنه ی گسترده ی تقیه در معنارسانی گاهی به اختفای میزان علم و آگاهی شخص نسبت به نااهلان یا کم استعدادان منتهی می شود و آن در صورتی است که افشای دانش نتیجه ی مثبتی در بر نداشته باشد […]