تعریف تقیه تعریف هایی که از واژه ی «تقیه» شده، تقریباً همه آن ها دارای مضامین مشترک است. تقیه ازوقی یعنی نگهداری وحفظ می آید و فاء الفعل آن به تاء قلب شده است. این کلمه مصدر است و در اصطلاح اظهار قولی یا عملی یا کتمان آنچه که خلاف اعتقاد انسان است برای یک […]

از مسائل قابل توجه در مطالعه ي عقايد، فقه و حديث شيعه، بررسي نقشي است که براي عنصر تقيه مي توان قائل شد و اين مسأله از آن جا مورد توجه قرار مي گيرد که در نقد و بررسي بسياري از روايات و فتاواي فقهي به عامل تقيه اشاره مي گردد. از طرف ديگر با […]

تقیه در فرهنگ دینی
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه از مسائل قابل توجه در مطالعه ی عقاید، فقه و حدیث شیعه، بررسی نقشی است که برای عنصر تقیه می توان قائل شد و این مسأله از آن جا مورد توجه قرار می گیرد که در نقد و بررسی بسیاری از روایات و فتاوای قهی به عامل تقیه اشاره می گردد. از طرف دیگر […]

تقيه
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

به جرأت مي توان گفت: آنچه قرآن و کتاب هاي آسماني پيشين بر آن تأکيد ورزيده و پيامبران بزرگ الهي، هستي و حيات خود را فداي آن کرده اند، تأسيس امتي متشکل، به هم پيوسته،خود اگاه و خرد ورز بر محور ولايت الهي و تشکيل جامعه اي منسجم و همگرا با احساس شديد همگامي و […]

يکى از روش هاى عقلايى رايج در ميان ملل و نحل، «تقيّه» است. اين شيوه که به معنى خوددارى از افتادن به دام خطر و مهلکه مى باشد، در اسلام نيز با عمل عمّار بن ياسر و تأييد پيامبراسلام صلى الله عليه و آله وسلم ، سپرى براى حفظ جان مسلمانان در مواقع خطر شناخته […]

تقيه در قرآن کريميكى از تعاليم قرآن اين است كه، در مواردى كه جان و عرض و مال يك فرد مسلمان در اثر اظهار عقيده به خطر خواهد افتاد مى‏تواند عقيده خود را كتمان كند. در اصطلاح شرعى به اين امر “تقيه‏” گفته مى‏شود. جواز تقيه ، نه تنها مدرك شرعى دارد، بلكه عقل و […]