تقیه در قرآن کریم ونقش آن در انسجام اسلامی   تعریف تقیه تعریف هایی که از واژه ی «تقیه» شده، تقریباً همه آن ها دارای مضامین مشترک است. تقیه ازوقی یعنی نگهداری وحفظ می آید و فاء الفعل آن به تاء قلب شده است. این کلمه مصدر است و در اصطلاح اظهار قولی یا عملی […]

تقیه در فرهنگ دینی
۱۳ شهریور ۱۳۹۷

تقیه در فرهنگ دینی مقدمه از مسائل قابل توجه در مطالعه ی عقاید، فقه و حدیث شیعه، بررسی نقشی است که برای عنصر تقیه می توان قائل شد و این مسأله از آن جا مورد توجه قرار می گیرد که در نقد و بررسی بسیاری از روایات و فتاوای قهی به عامل تقیه اشاره می […]

امام صادق (ع) و مسأله تقیه یکى از روش هاى عقلایى رایج در میان ملل و نحل، «تقیّه» است. این شیوه که به معنى خوددارى از افتادن به دام خطر و مهلکه مى باشد، در اسلام نیز با عمل عمّار بن یاسر و تأیید پیامبراسلام صلى الله علیه و آله وسلم ، سپرى براى حفظ […]

تحلیل تاریخی تقیه (۶)
۱۳ شهریور ۱۳۹۷

تحلیل تاریخی تقیه (۶) واهمه ی قدرت حاکم از ظهور مهدی در دوره ی عسکریین (علیه السلام)وقتی با دیده ی تأمل به تاریخ اسلام پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می نگریم به مسأله ای می رسیم که آموزه ی معروف تکرار تاریخ را تداعی می کند و آن واهمه […]

تحلیل تاریخی تقیه (۲)
۱۳ شهریور ۱۳۹۷

تحلیل تاریخی تقیه (۲) بازبینی ضرورت تقیه در دو فصل روبروبا مروری در تاریخ اسلام و مطالعه روی جریان های موجود در می یابیم که به کارگیری روش تقیه به منظور حفظ تشیع پس از شهادت امام علی (علیه السلام) به دلیل حاکمیت جور و فشارهای سیاسی شدت گرفته و دوره ی نخست آن تا […]

تحلیل تاریخی تقیه (۴)
۱۳ شهریور ۱۳۹۷

تحلیل تاریخی تقیه (۴) امام صادق (علیه السلام) نظام سازی و تشکیلاتامام صادق (علیه السلام) با عنایت به تجربه و کار سخت نیروسازی دو امام قبل از خود، زمینه را مساعد نتیجه گیری از تلاش های انجام شده یافت و تصمیم به تحقیق بخشیدن اهداف آنان گرفت، زیرا آن بزرگواران در طول این مدت توانسته […]

بازبینی گونه های تقیه در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) (۶) اختفای میزان علم و آگاهی پهنه ی گسترده ی تقیه در معنارسانی گاهی به اختفای میزان علم و آگاهی شخص نسبت به نااهلان یا کم استعدادان منتهی می شود و آن در صورتی است که افشای دانش نتیجه ی مثبتی در بر نداشته باشد […]

بازبینی گونه های تقیه در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) (۵) رویکرد به رمز و راز در اثر اختناق حاکم بر جامعه چنان که دانسته ایم، سیاست فشار و اختناق دستگاه حکومت جائر اموی و عباسی، امامان شیعه (علیهم السلام) را وادار می کرد تا برای حفظ و اشاعه ی مکتب و مصونیت دادن به […]

بازبینی گونه های تقیه در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) (۱) چکیده چنان که بر احدی از اهل مطالعه در سیره ی اهل بیت (علیهم السلام) پوشیده نیست، تقیه از اصول عملی مکتب تشیع و مورد تأکید آن بزرگواران بوده است. طرح پژوهش حاضر در همین راستا و بر اساس دو موضوع حیاتی در مکتب […]

بازبینی گونه های تقیه در مکتب اهل بیت (علیهم السلام) (۲) تلاش در سست نمودن پایگاه مردمی حاکمان جور ۱) امام زین العابدین (علیه السلام) محمد بن مسلم زهری را، که گویا وارد دستگاه بنی امیه شده بوده است، اندرز می دهد که باید بدانی یقیناً کم تر چیزی که روی آن را می پوشانی […]