چرا در زیارت عاشورا همه ی بنی امیه مورد لعن قرار گرفته اند با این که در بین آنان انسان های خوبی بوده اند که سزاوار این لعن نیستند؟ سؤال:بدون شک درحادثه کربلا بنی امیه نقش اصلی را ایفا کرده اند، از این جهت آنانی که در این جنایت حضور داشته اند سزاوار لعن هستند، […]