ثقلين در آيينه ي معرفت
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه «عن رسول الله (ص) يا ايها الناس اني تارک فيکم الثقلين کتاب الله وعترتي اهل بيتي ، فتمسکوا بهما لن تضلوا ، فان اللطيف الخيبر اخبرني وعهد الي انهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض » مفهوم امامت بين شيعه واهل سنت در بين تمامي نحله ها وفرقه هاي اسلامي ، امامت منصبي است […]

ثقلين در آيينه ي معرفت
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

مقدمه «عن رسول الله (ص) يا ايها الناس اني تارک فيکم الثقلين کتاب الله وعترتي اهل بيتي ، فتمسکوا بهما لن تضلوا ، فان اللطيف الخيبر اخبرني وعهد الي انهما لن يفترقا حتي يردا علي الحوض » مفهوم امامت بين شيعه واهل سنت در بين تمامي نحله ها وفرقه هاي اسلامي ، امامت منصبي است […]

خداوند عزوجل در سورة توبه، آية 129 مي‌فرمايد:لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتمّ حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ.محققاً براي شما پيغمبري آمد از خود شما، كه سخت است براي او رنج كشيدن شما، حريص است بر هدايت و نجات دادن شما از هرگونه رنجي كه بر شما برسد ، رئوف و مهربان […]

خداوند عزوجل در سورة توبه، آية 129 مي‌فرمايد:لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتمّ حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ.محققاً براي شما پيغمبري آمد از خود شما، كه سخت است براي او رنج كشيدن شما، حريص است بر هدايت و نجات دادن شما از هرگونه رنجي كه بر شما برسد ، رئوف و مهربان […]

انسان، با آدمِ صفی (ع)، حرکت تکاملیِ خویش را آغاز کرد. با نوحِ نبی(ع)، به تطهیر زمین پرداخت. با ابراهیم خلیل (ع)، پا به بتخانهِ نمرودیان گذاشت و بت‌ها را شکست. با موسای کلیم (ع)، به انقلابی راستین دست زد، و سه طاغوت (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) را برانداخت. و با عیسای مسیح (ع)، پا […]

انسان، با آدمِ صفی (ع)، حرکت تکاملیِ خویش را آغاز کرد. با نوحِ نبی(ع)، به تطهیر زمین پرداخت. با ابراهیم خلیل (ع)، پا به بتخانهِ نمرودیان گذاشت و بت‌ها را شکست. با موسای کلیم (ع)، به انقلابی راستین دست زد، و سه طاغوت (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) را برانداخت. و با عیسای مسیح (ع)، پا […]