فلسفه زيارت
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

طفیل هستی عشقند آدمی و پریارادتی بنما تا سعادتی ببریزیارت، به سوی دیار یار رفتن و حدیث آشنایی به حضور دوست بردن است.زیارت، جذبه است و جذبه از مقوله عشق. آنجا که انسان از پای می‌افتد و می‌رود که در گرداب سکون و یاس و فسردگی نابودشود، براق زیارت او را به فضای عطرآگین امید […]

شك نيست كه‏«زيارت‏»در اسلام، بخصوص در فرهنگ شيعه، جايگاه والايى دارد. امامان و اوليائى خدا، تا حد بسيارى دعوت و تشويق به زيارت كرده‏اند. پاداشها و ثوابهاى فراوانى براى‏«زاير» بيان شده است. «زيارت‏»، در ارزش و پاداش، همپاى بسيارى از عبادات، بلكه برتر از حتى جهاد و شهادت به حساب آمده است. «مزار» ها ، […]