چرا به «زیارت‏» برویم ؟ شک نیست که‏«زیارت‏»در اسلام، بخصوص در فرهنگ شیعه، جایگاه والایى دارد. امامان و اولیائى خدا، تا حد بسیارى دعوت و تشویق به زیارت کرده‏اند. پاداشها و ثوابهاى فراوانى براى‏«زایر» بیان شده است. «زیارت‏»، در ارزش و پاداش، همپاى بسیارى از عبادات، بلکه برتر از حتى جهاد و شهادت به حساب […]

فلسفه زيارت
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

طفیل هستی عشقند آدمی و پریارادتی بنما تا سعادتی ببریزیارت، به سوی دیار یار رفتن و حدیث آشنایی به حضور دوست بردن است.زیارت، جذبه است و جذبه از مقوله عشق. آنجا که انسان از پای می‌افتد و می‌رود که در گرداب سکون و یاس و فسردگی نابودشود، براق زیارت او را به فضای عطرآگین امید […]