سجده بر تربت امام حسين «ع»چرا در متون دينى ما بر اهميت و فضيلت سجده بر تربت امام حسين عليه‏السلام تأكيد زيادى شده است؟نماز، يكى از مهم‏ترين اعمال عبادى و پايه‏اى محكم براى خيمه شريعت اسلام به شمار مى‏آيد. اين عمل، بر اركانى استوار مى‏باشد كه يكى از آنها «سجده» است. سجده در هر نماز […]

شيعه معتقد است که در حال نماز بايد بر زمين يا آنچه که از آن مي رويد (مشروط به آن که خوردني يا پوشيدني نباشد)، سجده کرد و سجده بر غير اين دو، در حال اختيار صحيح نيست. در حديثي از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نقل شده است که فرمود: « جعلت […]

  پاسخ: گروهي چنين مي پندارند كه سجده بر خاك و يا تربت شهيدان، به معناي پرستش بوده و نوعي شرك است. در پاسخ اين پرسش بايد يادآور شد كه ميان دو جمله: «السجود للّه» و «السجود علي الأرض» تفاوت روشني وجود دارد. اشكال ياد شده، حاكي از آن است كه ميان اين دو تعبير، […]