سجده بر تربت امام حسین(ع) سجده بر تربت امام حسین «ع»چرا در متون دینى ما بر اهمیت و فضیلت سجده بر تربت امام حسین علیه‏السلام تأکید زیادى شده است؟نماز، یکى از مهم‏ترین اعمال عبادى و پایه‏اى محکم براى خیمه شریعت اسلام به شمار مى‏آید. این عمل، بر ارکانى استوار مى‏باشد که یکى از آنها «سجده» […]

شيعه معتقد است که در حال نماز بايد بر زمين يا آنچه که از آن مي رويد (مشروط به آن که خوردني يا پوشيدني نباشد)، سجده کرد و سجده بر غير اين دو، در حال اختيار صحيح نيست. در حديثي از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله نقل شده است که فرمود: « جعلت […]

  پاسخ: گروهي چنين مي پندارند كه سجده بر خاك و يا تربت شهيدان، به معناي پرستش بوده و نوعي شرك است. در پاسخ اين پرسش بايد يادآور شد كه ميان دو جمله: «السجود للّه» و «السجود علي الأرض» تفاوت روشني وجود دارد. اشكال ياد شده، حاكي از آن است كه ميان اين دو تعبير، […]