صفحه بایگانی دسته

عصمت

عصمت

منشأ عصمت

منشأ عصمت چه عاملی باعث شده است تا این ملکه نفسانی برای معصومین حاصل شود و آنها از ارتکاب گناهان و حتی…

امکان عصمت

امکان عصمت پس از بحث در ماهیت عصمت و منشأ آن، نخستین بحث درباره عصمت، امکان معصوم بودن…

عصمت فرشتگان

عصمت فرشتگان یکی از گروه موجودات که دارای مقام عصمت‌اند، فرشتگان الهی هستند. البته با…

عصمت امامان

عصمت امامان گروه دیگر از معصومان، أئمّه(علیهم السلام) ـ امامان دوازدگانه شیعه ـ هستند. امامیه عصمت را…