صفحه بایگانی دسته

عصمت

عصمت

منشأ عصمت

منشأ عصمت چه عاملی باعث شده است تا این ملکه نفسانی برای معصومین حاصل شود و آنها از ارتکاب گناهان و حتی…

امکان عصمت

امکان عصمت پس از بحث در ماهیت عصمت و منشأ آن، نخستین بحث درباره عصمت، امکان معصوم بودن…

عصمت فرشتگان

عصمت فرشتگان یکی از گروه موجودات که دارای مقام عصمت‌اند، فرشتگان الهی هستند. البته با…